Επικοινωνία

Για θέματα που αφορούν το Μητρώο Συνεργατών της ΕΔΕΤ, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: registry-support@admin.grnet.gr