Ανακοίνωση Παράτασης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών junior προγραμματιστή για web εφαρμογές που αναπτύσσει η ΕΔΕΤ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών junior προγραμματιστή για web εφαρμογές που αναπτύσσει η ΕΔΕΤ παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016.