Καλώς ορίσατε στο Μητρώο Συνεργατών τηςΕΔΥΤΕ Α.Ε.

ΕΔΥΤΕ

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της ΕΔΥΤΕ Α.Ε από την ανάληψη νέων Έργων και Προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ), του διακρατικού προγράμματος INTERREG (IVC), καθώς και των ανταγωνιστικών έργων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούν την εύρεση δυνητικών συνεργατών (μόνιμων και εποχιακών) για την δημιουργία σχετικού μητρώου, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση μελετών, εργασιών και τη διαχείριση - υλοποίηση των προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί και θα υλοποιήσει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις