Επικοινωνία

Για θέματα που αφορούν το Μητρώο Συνεργατών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

registry-support@admin.grnet.gr